DIREKTORĖ

Roma Žutautienė, II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Išsilavinimas: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas, 1988 m. Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pradinės mokyklos mokytoja, 1998 m.

Darbo laikas:             I    8.00–16.30 val.
                                  II   8.00–16.30 val.
                                  III  8.00–16.30 val.
                                  IV  7.00–16.30 val.
                                  V   8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka:            12.30–13.00 val.

 

VYRIAUSIAS BUHALTERIS

Rasa Petrauskienė

Išsilavinimas: Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas, buhalteris, 1988 m.

Darbo laikas:           I–V 7.00–15.30 val.
Pietų pertrauka:           12.00–12.30 val.

 

ŪKVEDYS

Laimutė Kvasienė

Išsilavinimas: Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokykla, medicinos sesuo, 1977 m.

Darbo laikas:          I–IV 6.00–14.30 val.
                                  V 8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka   12.00 -12.30 val.

 

PEDAGOGAI

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė

Kategorija

Išsilavinimas

Vida Buitkienė

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Aukštasis                                    Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas, 1983 m.

Laima Eirošienė

Auklėtoja , meninio ugdymo pedagogė

Vyr.esnioji auklėtoja,

muzikos mokytoja

Aukštesnysis                            Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, choro dirigentas, dainavimo mokytojas, 1973 m.

Vaiva Pakalniškienė

Auklėtoja

 

Aukštasis                                  Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo profesinė kvalifikacija, 1994 m.

Sigita Jucienė

Auklėtoja

 

Aukštasis                                     Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauras ir mokytojo profesinė kvalifikacija, 2003 m.                             Klaipėdos universitetas, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2009 m.

Vidas Mišeikis

Logopedas

Metodininkas

Aukštasis                                     Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pagalbinės mokyklos mokytojas ir logopedas, 1976 m.

Jūratė Marytė Drevinskienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja;

Aukštasis                                              Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, mokytojo kvalifikacija, 1973 m.                                           

Laimutė Gabrėnienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Aukštasis                                              Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija, 1997 m.                                            
Virgina Asnauskienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Aukštasis                                              Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija, 1998 m.                                             
Ramūnas Grikšas Pradinių klasių anglų kalbos mokytojas   Aukštasis                                              Klaipėdos universitetas, edukologijos balauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytojo profesinė kvalifikacija, 2001 m.                                         
Viktorija Motienė Šokio mokytoja Vyresnioji choreografijos mokytoja Aukštasis                                              Lietuvos valstybinė konservatorija, kultūros-švietimo darbuotojo, baletmeisterio-pedagogo kvalifikacija, 1983 m.