LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

vabaliukai3
„VABALIUKŲ” GRUPĖ: nėra
( 2-4 metų vaikams)
spalviukai
„SPALVIUKŲ” GRUPĖ: nėra
( 5-6 metų vaikams)

LAISVOS DARBO VIETOS

Reikalingas mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaiku 0,5 etato.